Dang Duong Bang (Village)
Født 1951

INTRODUKTION (Introduction in english below)

En varm, ren sjæl. En intakt essens af det vietnamesiske folks kultur i Nordeuropa.

Himlen har bestemt Dang Duong Bangs skæbne for videnskabelig forskning. Men underligt nok hænger barndommens drøm stadig ved indtil dette øjeblik - at skabe frit i kunstens endeløse felt.

Naturligvis er det den kvindelige form, der styrer hans pensel. Drømme blinkede. Fra landsbyens jord til hjemmets pottemageri, til olielamper, til plader i fem farver til de fire årstiders frugter. Han elskede den hårde gamle kvindes skønhed, så hans øjne havde svært ved at blive gamle. Han følte, at mennesker og skabninger i det jordiske liv skjulte sig her i overensstemmelse med hjertets lyd i hans sjæls ensomhed. Mærkelig følelsesmusik giver ham mærkelige træk og farver. Kærlighed ikke kun for én dag, men for hver dag giver kvinder og blomster et yndefuldt øje, et billedrum, der fylder himlens sang, vand, træer, skyer. Åbner døre til det indre, så alle ønsker at beruse sig og leve i harmoni.

Verden fortsætter med at være flad, kulturen er global. Kalder Lotus og chrysanthemum blomster fra de hjemlige landskaber den hjemløse sjæl tilbage til den endeløse himmel og grønne marker?

Luong Xuan Doan, President of Vietnamese Fine Art association/Artist
Hanoi, January 2021

Introduction:

A warm, clean soul. An intact essence of culture of the Vietnamese people in Northern Europe.

Heaven has fixed Dang Duong Bang's fate on the path of scientific research. But, strangely enough the dream of childhood still clinging to him until this moment is to freely create in the endless field of Art.

Of course, the female form is that which holds the grace of his brush. Dreams flashed. From the earth of village for home pottery, for oil lamps, for plates of five colors to four seasons fruits. He loved the hard-old woman's beauty so that his eyes were hard to get old. He felt that human beings and creatures in the earthly life were hiding here according to the sound of his heart in the solitude of his soul. Strange feeling music gives him strange features and colors. Love not only for one day, but for every day, the women and the flowers give a graceful eye, a picture space bustling the song of heaven, water, trees, clouds. Open doors to the interior so that anyone wants to get drunk and harmonize.

The world continues to be flat and culture is global. Are Lotus and chrysanthemum flowers from the homeland countryside calling the homesick soul to the endless sky and green fields?

Luong Xuan Doan, President of Vietnamese Fine Art association/Artist
Hanoi, January 2021


       
Se billederTilmeld dig galleriets invitationsliste

Telefontid
Alle dage
13:00 -16:00
Galerie Knud Grothe

Jægersborg Allé 11
DK-2920 Charlottenlund
info@knudgrothe.dk
Tlf. (+45) 40 73 53 43